Kryssa Maria Stockhaus till riksdagen!

Vad vill jag?

En skola där alla elever får det stöd de behöver för att lyckas och kunna förverkliga sina drömmar är något jag jobbat för i Sollentuna och vill arbeta för även i riksdagen.

Vi behöver lita på de som arbetar i skolan och stötta den att utveckla verksamheten och undervisningen.

Att ha ett arbete är grunden för självständighet och att kunna försörja sig själv. I Sverige har vi fått en arbetsmarknad med olika former av diskriminering, det är något vi måste ändra på. Alla behövs och alla som vill och kan arbeta ska få chans att göra det. För att åstadkomma det behövs insatser och diskussioner med näringslivet, vi behöver hjälpas åt för att även t.ex personer med funktionsnedsättningar ska kunna få ett arbete.

Vi har alla ett ansvar för den miljö vi ska lämna efter oss till våra barn. Det handlar om att göra insatser på hemmaplan men också i stor utsträckning att arbeta internationellt för att länder som är betydligt sämre än Sverige på att värna miljön ska ta situationen på allvar och vidta åtgärder. Det handlar t.ex om samarbete kring Östersjön för att få till åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Vad har jag gjort?

Sedan 2003 har jag varit kommunalråd i Sollentuna med ansvar för förskolor och skolor.

Jag har lärt mig att vi politiker inte ska lägga oss i detaljer utan sätta mål och lita på t.ex de som arbetar på skolor.

Vi har satt tydliga mål för skolan och inte ägnat oss åt kortsiktiga projekt som stör skolans huvudsakliga uppgift att förmedla kunskap.

Det har lett till fantastiska resultat, Sollentuna ligger idag på 6e plats när det gäller resultat i år 9 (av 290 kommuner).

Den senaste mandatperioden har jag tagit initiativ till att skolorna i Sollentuna har fått tillgång till digitala redskap, det handlar om datorer, läsplattor och trådlösa nätverk. Det i kombination med de skickliga lärare som finns i våra skolor börjar få genomslag i undervisningen och vi kan se tydligt att resultaten påverkas till det bättre. Eleverna tycker också att skolan är roligare, vilket jag är övertygad om leder till bättre resultat.

Jag har också varit med och bidragit till att våra lärare har fått högre lön, något jag tänker fortsätta att jobba för.

Om mig

Mitt politiska engagemang startade redan på högstadiet. Då fick man inte välja skola om man inte hade rika föräldrar som kunde betala för privatskola. Valfrihet och den enskilda människans möjlighet att påverka sitt liv är för mig en viktig ideologisk grund.

Jag har haft och har en hel del olika politiska uppdrag, skolan har varit gemensam nämnare för de flesta.

I dagsläget är jag kommunalråd i Sollentuna med ansvar för förskola och skola, vice ordförande för Moderaterna i Stockholms län och ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning.

Jag bor i Sollentuna tillsammans med min man och två tonårskillar. När jag inte ägnar mig åt politiken rider jag gärna Islandshäst, vistas i Stockholms skärgård och umgås med familjen.

Kontakta mig

Jag är aktiv på både Facebook och Twitter. Du kan även ringa mig på 073-915 23 96 eller maila mig. Läs gärna min blogg.

Jag talar på en konferens
Jag talar på ett föreningsmöte
Kampanj med arbetsmarknadsministern
På seminarium med Lärarförbundet